sacekimmerkezi

2-Ululslararası Sermaye İhrac ve İthali : Hükümetler önce ulusal tasarrufları çok riskli girişimlere karşı istanbulsacekimmerkezi sermaye ihracına müdahele ederler.Fakat çoğunlukla asıl amaç ulusal tasarrufların yabancılara kullanılmasını caydırmaktadır sacekimmerkezi ve ulusal şirketin yabancı sermaye  olanların eline geçmesini sınırlamaktadır.Ülkeden dışarıya sermaye gönderilmesi yatırım kaynaklarının ulusal ekonominin degil yabancı ülke ekonomilerinin hizmete sunulması demektir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !